Kai mums buvo 3 savaitės...

A - vadai jau  trys savaitės. (Angel's Pride Gentleman  x  Baila Sylena)

Kiek daug džiaugsmo, šilumos ir meilės...